Silueta 2017/2018 - Pravidla soutěže

Vyhrajte dovolenou v hodnotě až 100 000 Kč

 

Pořadatelem soutěže je společnost  CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem: Průmyslová 479, Jeneč,
IČ: 242 31 371,
www.cambridge-diet.cz. Soutěž probíhá po celé České republice  - ve všech Cambridge Weight Plan centrech od konce loňské soutěže do 15. 10. 2017.

Vyhlášení výherců proběhne 26. 1. 2018. Výherci budou uveřejněni na webových stránkách pořadatele – www.cambridge-diet.cz. Tato soutěž je určena všem občanům ČR, kteří dovršili 18 let a mají trvalý pobyt nebo adresu pro doručování na území České republiky.

Soutěže se může účastnit každý, kdo se přihlásí prostřednictvím svého CWP poradce, zahájil a úspěšně ukončil dietní program Cambridge Weight Plan - s produkty Cambridge Weight Plan. Soutěže se mohou zúčastnit i aktuálně hubnoucí klienti. O Vašem zájmu účastnit se soutěže informujte svého Cambridge poradce, který Vám sdělí i podrobnosti týkající se Vaší účasti.

Pro účast v soutěži musíte splňovat následující body:

 • absolvovat výživový program Cambridge Weight Plan
 • být starší 18 let
 • být občanem České republiky
 • dodat fotografii ve vysokém rozlišení před zahájením diety - redukčního programu (bude pořízena v centru - případně může klient donést vlastní)
 • fotografii ve vysokém rozlišení po ukončení redukčního programu
 • krátké video pořízené na mobilní telefon - představení v pár větách, jak Vám CWP program změnil život o max. délce 2 minuty
 • osobní příběh, který Vás vedl k rozhodnutí zhubnout a změnit Váš životní styl

 

Soutěží se v následujících kategoriích:

 • Nejlepší žena
 • Nejlepší muž
 • Weight Keeper (kdo si udržuje váhu déle než rok)
 • Největší úbytek (vysoký úbytek hmotnosti)
 • Vítěz online hlasování – Online Proměna roku
 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

 

V letošním roce soutěžíme opět o úžasné ceny:

 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ získá dovolenou v hodnotě 50 000 Kč
 • Vítěz online hlasování získá dovolenou v hodnotě 50 000 Kč
 • Nejlepší žena získá produkty CWP v hodnotě 10 000 Kč
 • Nejlepší muž získá produkty CWP v hodnotě 10 000 Kč
 • Weight Keeper získá produkty CWP v hodnotě 10 000 Kč
 • Největší úbytek získá produkty CWP v hodnotě 10 000 Kč

Jeden klient tak může získat dovolenou v hodnotě až 100 000 Kč!

 

Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří se řádně registrují ve spolupráci se svým CWP poradcem, úspěšně ukončí redukční CWP program a do 15. 10. 2017 společně se svým poradcem zpracují a dodají následující materiály a splní následující podmínky:

 • fotografii ve vysokém rozlišení před zahájením diety - redukčního programu (bude pořízena v centru CWP - případně může klient dodat vlastní)
 • fotografii ve vysokém rozlišení po ukončení redukčního programu
 • Kartu klienta se zaznamenanými úspěchy
 • krátké video pořízené na mobilní telefon – představení sebe sama a změnu životního stylu s CWP
 • sepsaný osobní příběh, který Vás vedl k rozhodnutí zhubnout a změnit Váš životní styl
 • podepsaný souhlas s užitím fotografií, videí a příběhu pro reklamní a marketingové účely společnosti CWP výživové poradenství s. r. o.
 • soutěžící, který bude vybrán jako finalista, se zúčastní Galavečera pořádaného pořadatelem
 • soutěžící, který bude vybrán jako finalista, se zavazuje zúčastnit natáčení medailonku a profesionálního focení

 

Podrobnější a bližší informace Vám poskytne Váš CWP poradce.

Registrační formulář naleznete na www.soutez-silueta.cz

 

O výherci rozhodne nejen odborná porota, ale i hlasování online. Rozhodující bude nejen konečná váha a shozené kilogramy, ale také příběh, který bude fotografie doprovázet.

Soutěžící souhlasí s uveřejněním svých fotografií před a po, příběhu a medailonku na www.cambridge-diet.cz a speciální stránce určené k online hlasování a s jejich použitím souvisejícím s danou soutěží. Soutěžící souhlasí s následnou propagací na webových stránkách a také s internetovou a tiskovou prezentací Cambridge Weight Plan Česká republika. Výhry budou předány osobně v Praze. Předání proběhne nejpozději do konce ledna 2018.  V den předání budou zhotoveny fotografie, které budou uveřejněny na www stránkách pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla soutěže, výhry a případně soutěž předčasně ukončit nebo prodloužit. Výhry nejsou směnitelné za hotovost. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Ze soutěže jsou vyloučeni certifikovaní poradci CWP.

Účastí v této soutěži vyjadřuje a dává každý účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, svůj souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo a kontaktní adresa za účelem vyhodnocení této soutěže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu. Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník soutěže svůj souhlas s tím, aby pořadatel nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které pořadatel získá v souvislosti se soutěží, jejím průběhem, organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců pro reklamní účely ve prospěch pořadatele.

Účastník soutěže má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech. Pořadatel není zodpovědný za případné škody, které by účastníkům soutěže mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži. Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.cambridge-diet.cz

e-mail:
heslo:
CapsLock je aktivní.
Chyba: zadaný e-mail nebo heslo je špatně!
e-mail: